Tag: ONDERZOEK

CO2-reductie met circulair bouwen – Draagt u ook bij?

Hoe kunnen woningcorporaties hun portefeuille circulair verduurzamen met 30% tot 60% minder (ver)bouwkosten?

Ministerie BZK | Circulair Vastgoed – Lessen uit de praktijk

Het onderzoek is in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties tot stand gekomen.

Financiële business cases – Roshan Rampersad

Roshan is onlangs afgestudeerd aan de TU Delft op het thema Financiële business cases voor circulaire vastgoedontwikkeling voor beleggende vastgoedontwikkelaars. Niel Slob en Saman Mohammadi hebben hem begeleid vanuit de praktijk. Lees onderstaand zijn onderzoeksresultaten.

Gefeliciteerd afstudeerders 2016!

Afgelopen jaren hebben verschillende afstudeerders in samenwerking met re-born hun onderzoek op gebied van circulaire economie uitgevoerd.

Demontagevermogen en behoeften – Zakariya Chebli

Zakariya is onlangs afgestudeerd aan de TU Delft op het thema demontage binnen CE. Niel Slob en Saman Mohammadi hebben hem begeleid vanuit de praktijk. Lees onderstaand zijn onderzoeksresultaten.

CIRCULAIR VASTGOED | LESSEN UIT DE PRAKTIJK

Hoe kan de rijksoverheid ondersteunen in opdrachtgeverschap, ketenintegratie en financiering?

Momenteel werken wij aan een rapport voor het Ministerie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

In dit rapport lichten wij toe hoe de Rijksoverheid een versnelde transitie naar een circulaire economie kan faciliteren zodat de bouwsector innovatief zal veranderen. Hierbij vestigen wij onze focus op de kloof tussen theorie en praktijk. Het rapport zal beginnen met een theoretische analyse: vanuit de bestaande literatuur worden de consequenties en oplossingen van CE in kaart gebracht. Vervolgens wordt vanuit drie perspectieven, opdrachtgeverschap, ketenintegratie en financiers, onderzocht hoe de CE-principes kunnen bijdragen aan innovatie in de bouw. Tevens wordt de rol van de overheid vanuit deze perspectieven besproken. Daarna wordt op basis van vijf geselecteerde praktijkcases een aantal ervaringsfeiten in kaart gebracht als toevoeging op de theoretisch bevindingen. Tot slot wordt een stappenplan voorgesteld voor de overheidsrol met betrekking tot de transitie naar een CE in de bouw.


GOING NORTH FOR SUSTAINABILITY – re-born & Matthijs Prins

In november publiceerden Saman Mohammadi, Niel Slob met Matthijs Prins van de TU Delft de paper Radical Circular Economy in Londen, waarin definitie van circulariteit als een ‘financieel gedreven milieu incentive’ uiteengezet’

FOCUS OP FLEXIBILITEIT IN VASTGOED – FGH BANK

‘Vastgoed, of ‘onroerend’ goed, is volgens de officiële definitie een benaming voor niet-verplaatsbare zaken, zoals grond en datgene wat daarmee aard- of nagelvast is verbonden. Dat betekent voor ons als sector dat we een grote verantwoordelijkheid hebben voor wat we neerzetten.

A GLOBAL REDESIGN? SHAPING THE CIRCULAR ECONOMY – FELIX PRESTON

Circulair economie belooft veel kansen voor ondernemers en regelgevers. Dit artikel weergeeft in het kort hoe dit in zijn werk gaat.

Klik hier voor het volledige artikel.

THE IMPACTS OF CONSTRUCTION AND THE BUILT ENVIRONMENT – WILLMOT DIXON

‘Vastgoed, of ‘onroerend’ goed, is volgens de officiële definitie een benaming voor niet-verplaatsbare zaken, zoals grond en datgene wat daarmee aard- of nagelvast is verbonden.