Ontwikkeling circulaire renovatie Rietveld Lyceum Doetinchem gestart!

Vanaf januari is re-born bv gestart met de voorbereidingen van de circulaire renovatie van het Rietveld Lyceum te Doetinchem. De oplevering staat gepland in augustus 2017.

Het Rietveld Lyceum is een openbare school voor voortgezet onderwijs te Doetinchem in de Gelderse Achterhoek. Het gebouw is ontworpen door de architect Gerrit Rietveld naar wie de instelling later vernoemd is. De school biedt onderwijs op de niveaus vwo, havo en mavo. Voor het nieuwe schooljaar 2017-2018 dient het pand volledig te zijn gerenoveerd. Centraal staan de gezondheid en de leerprestaties van de leerlingen. Zowel bouwtechnisch als installatietechnisch zal het gebouw flink worden verbeterd. Daarnaast zullen er ook ruimtelijke en functionele aanpassingen plaats vinden en word er een frisse nieuwe inrichting van de buitenruimte gerealiseerd. Bij al deze aspecten vormen onze evolutionaire (toekomstbestendige) en circulaire (hergebruik van materialen) principes de basis. Volg de ontwikkelingen komend half jaar via onze website! We houden u op de hoogte!