Omschrijving

Vanuit verschillende locaties wilde Dimence zich in Almelo samenvoegen tot één locatie van circa 12.500 m2 BVO waarbij Dimence zowel eigenaar als gebruiker zou worden van het gebouw. Bij de ontwikkeling hebben we daarom eigenaar en gebruiker gescheiden:
– Vanuit het perspectief van Dimence als eigenaar is een casco ontwikkeld waarin verschillende functies (zorg, wonen en werken) gehuisvest zouden kunnen worden in de toekomst (incl. flexibel bestemmingsplan). Daarnaast is het gebouw per verdieping in 5 delen afstootbaar. Dit resulteert in een lager leegstandsrisico en een hogere huurprijsontwikkeling indien Dimence het gebouw of delen van het gebouw zelf niet meer nodig zouden hebben.
– Vanuit het perspectief van Dimence als gebruiker is een passend inbouwpakket ontwikkeld waarin de zorg van dit moment ideaal tot uiting kan komen. Door de flexibiliteit van het casco waren we in staat gedurende realisatiefase van het casco nog wijzigingen door te voeren in het inbouwpakket, dit omdat een wijziging in de zorg zich aandiende.

Uiteindelijk heeft dit geresulteerd in een goedkoop transformeerbaar gebouw met een verhoogde beleggingswaarde van circa 15%. Tevens kan het worden gezien als circulaire grondstoffenbank. De toegepaste materialen kunnen in de toekomst worden gebruikt voor andere doeleinden.

Opdracht

Turnkey i.o.v. Dimence

Sector

Zorg

Soort

Circulaire nieuwbouw

Oppervlakte

12.500 m2

Beleggingswaarde

30 miljoen euro

Staat

In gebruik