Omschrijving

In het masterplan van Gilde Opleidingen was opgenomen om het verouderde gebouw aan de Groenveldsingel geheel af te schrijven, te slopen en hiervoor nieuwbouw te realiseren. De totale stichtingskosten hiervoor waren geraamd op circa 25 miljoen euro. Daarnaast zou dit ook een tijdelijke verhuisbeweging met zich mee brengen en een totale bestemmingsplanprocedure.

Na het uitvoeren van een second opinion waarbij we de eisen en wensen vergeleken met het gebouw vanuit ons 7 S’en model bleek dat zowel de constructie als gevel nog in prima staat waren en veel indelingsmogelijkheden gaven. Vooral het klimaat, de indeling van de lokalen, interieur waren sterk verouderd. Uiteindelijk zijn we op basis hiervan gekomen tot een circulaire ontwikkeling op nieuwbouwniveau voor circa 6 miljoen aan stichtingskosten.

De reductie van 1/4 van de oorspronkelijke stichtingskosten is te danken aan de volgende zaken:
– Keuze voor circulair herontwikkelen i.p.v. nieuwbouw;
– Koppelen van inkoopprocessen. Zo zijn o.a. de verouderde kozijnen, het glas, de binnenwanden en plafondplaten allen gedemonteerd uit het bestaande gebouw en door de leverancier gebruikt voor óf hergebruik óf refurbishment óf recycling. Hierbij is een korting aangeboden op de nieuwe producten van gemiddeld 10 a 20%. Tevens zijn er terugkoopgaranties afgesproken op de nieuwe producten.

Het resterende budget van 25 miljoen wordt nu benut om de totale portefeuille op deze manier circulaire te (her)ontwikkelen.

Opdracht

Turnkey i.o.v. Gilde Opleidingen

Sector

Onderwijs

Soort

Circulaire herontwikkeling

Oppervlakte

circa 6.000 m2 BVO

Beleggingswaarde

circa 7,5 miljoen euro

Staat

In gebruik