Om kwalitatief hoogwaardig en duurzaam onderwijs in de toekomst te kunnen garanderen waren er grote kwaliteitsverbeteringen bij het Driestar College te Gouda noodzakelijk. De locatie Epsilon is hierbij afgestoten en alle functies zijn op het Ronsseplein samengebracht.

Projectomschrijving

Om kwalitatief hoogwaardig en duurzaam onderwijs in de toekomst te kunnen garanderen waren er grote kwaliteitsverbeteringen bij het Driestar College te Gouda noodzakelijk. De locatie Epsilon is hierbij afgestoten en alle functies zijn op het Ronsseplein samengebracht. Dit heeft de volgende ontwikkelingen tot gevolg gehad:
– Kavel I: Op de locatie van de voormalige conciërgewoning en mediatheek is een dubbele gymzaal en een vernieuwde mediatheek ontwikkeld.
– Kavel II: Onder de – op kolommen staande – bestaande gymzaal is een aparte, nieuwe afdeling gebouwd voor traject- en reboundleerlingen.
– Kavel III: Een grootschalige (her)ontwikkeling van het bestaande Gamma gebouw voor de afdelingen vmbo zorg & welzijn, leerwegondersteunend onderwijs en praktijkonderwijs.
– Kavel IV: De (her)ontwikkeling van de totale buitenruimte van de campus met autoluwe pleinen en volop groen en zitmogelijkheden.

Het totaal is ontwikkeld volgens onze toekomstgerichte (aanpasbare) en circulaire (hergebruik) principes. De ontwikkelde gebouwen zijn enerzijds totaal flexibel en kunnen zich hierdoor aanpassen aan toekomstige onderwijsconcepten. Anderzijds heeft er op grote schaal circulair hergebruik van materiaal plaatsgevonden. Onder andere de gebouwen die zijn afgestoten en zijn gedemonteerd, zijn gebruikt als grondstoffenbank. Materialen uit deze gebouwen zijn benut voor nieuwe producten en teruggebracht in de (her)ontwikkeling van de campus. Daarnaast zijn op diverse nieuwe producten terugkoopgaranties afgesproken. Dit heeft uiteindelijk geleid tot circa 20% lagere bouwkosten en een hogere beleggingswaarde van de portefeuille van circa 15%.

Opdracht

Turnkey i.o.v. Driestar College

Sector

Onderwijs

Soort

Circulaire (her)ontwikkeling

Oppervlakte

3.200 m2 BVO

Beleggingswaarde

10 miljoen euro

Staat

Realisatiefase