Ministerie BZK | Circulair Vastgoed – Lessen uit de praktijk

Het onderzoek is in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties tot stand gekomen.Het is bedoeld om de rijksoverheid inzicht te geven in enerzijds de theorie omtrent circulair vastgoed en anderzijds de eerste lessen die we kunnen leren vanuit de praktijkvoorbeelden.

Het rapport zal beginnen met een theoretische analyse: vanuit de bestaande literatuur worden de consequenties en oplossingen van CE in kaart gebracht. Vervolgens wordt vanuit drie perspectieven, namelijk opdrachtgeverschap, ketenintegratie en financiering, onderzocht hoe de CE-principes kunnen bijdragen aan innovatie in de bouw. Vervolgens worden lessen uit de praktijk inzichtelijk gemaakt aan de hand van drie praktijkcasussen. Deze praktijkcasussen bevinden zich binnen de sectoren onderwijs en zorg en beschrijven het totale bouwspectrum van nieuwbouw, renovatie, sloop en demontage. Deze praktijkcasussen bieden nieuwe inzichten en belichten daarnaast ook bestaande belemmeringen en risico’s. De praktische betrokkenheid van de auteurs bij deze casussen geven aanvullende inzichten vanuit de praktijk.
Dit onderzoek is tot stand gekomen met dank aan medeauteurs Raouf Jarmo, Sara Mohammadi en Zakariya Chebli en met de kritische blik van Matthijs Prins, Bouwkunde Technische Universiteit Delft. Daarnaast gaat onze dank uit naar de opdrachtgevers, deskundigen, aannemende partijen en leveranciers vanuit de praktijk. Voor meer informatie omtrent dit onderzoek en de praktijkcasussen kan contact op worden genomen met de auteurs via onze website: www.re-born.nu
Namens Onderzoekslab Building the Circular Economy, Ir. S. Mohammadi M.Sc. ARCH & RE&H Ir. N. Slob M.Sc. ARCH & RE&H Juni 2016

Klik hier voor het volledige verslag

 

Tags: