Frank Bijdendijk treedt toe tot Raad van Inspiratie

Vanaf November 2016 is Frank Bijdendijk toegetreden tot onze Raad van Inspiratie. Met de Raad van Inspiratie spiegelt onze directie maandelijks de gang van zaken binnen onze organisatie.

Afgelopen decennia heeft Frank Bijdendijk vele belangrijke functies vervuld binnen de vastgoedwereld. Zo was hij van 1982 tot en met 2008 algemeen directeur bij woningbouwvereniging Het Oosten te Amsterdam en werd hij vervolgens na een fusie met de Algemene Woningbouw Vereniging op 1 juli 2008 bestuurder bij Stadgenoot. Momenteel is hij onder andere voorzitter van het Nationaal Renovatie Platform. Een netwerkorganisatie met meer dan 100 aangesloten partners uit de volle breedte van de vastgoedsector. Daarnaast beklede en bekleedt hij nog een groot aantal nevenfuncties als voorzitter of commissaris bij allerlei instellingen, zowel op het gebied van de volkshuisvesting als onderwijs, zorg, welzijn en armoedebestrijding.

Frank en onze directie hebben elkaar gevonden vanuit een gemeenschappelijke visie en kijk op de essentie van vastgoed. En dat leidt tot de noodzaak van toekomstgerichte aanpasbare gebouwen en circulair hergebruik van grondstoffen. De door Frank ontwikkelde Solids in Amsterdam kunnen worden gezien als een voorloper van dit gedachtengoed.

‘Denken over vastgoed is denken over het gebruik ervan door mensen, want daarvoor is het gemaakt. Dat gebruik verandert voortdurend door de maatschappelijke en technologische ontwikkelingen die ons gedrag en onze behoeften rechtstreeks beïnvloeden. Het vastgoed moet daarom mee-veranderen. Ogenschijnlijk is het vast maar feitelijk beweegt het. Maar dat gebeurt met verschillende snelheden. Inrichting en uitrusting bewegen snel, de omhulling langzaam,  de draagconstructie en de  ontsluiting –lees casco- nog langzamer en de locatie beweegt helemaal niet. Als het gebouw in bepaalde opzichten moet bewegen dan doe je er verstandig aan om een gebouw zo in elkaar te zetten, dat het gemakkelijk in elkaar gezet – en uit elkaar gehaald kan worden en dat je wellicht onderdelen een ander leven kan geven. Dit  denken in cycli past precies in de dynamiek van gebruik. Dit is wat re-born bij elkaar heeft gebracht en daarom denk ik dat re-born nu al laat zien hoe de vastgoedwereld in de toekomst georganiseerd zou moeten zijn. Vooral ook omdat ze bij re-born bewijzen dat er dubbel geld aan te verdienen valt, enerzijds namelijk door lagere bouwkosten door hergebruik van materialen en gebouwcomponenten en anderzijds door een hogere beleggingswaarde. Want flexibel bruikbaar vastgoed is altijd verhuurbaar en heeft een betere huurprijs ontwikkeling. De afgelopen vijf tot tien jaar zijn steeds meer mensen deze inzichten gaan delen. In de ontwikkeling en herontwikkeling van het vastgoed zal deze visie de komende jaren niet meer weg te denken zijn. Het belang ervan zal dan ook steeds groter worden. De grootste uitdaging voor re-born is om voorop te blijven lopen met deze kennis en te blijven ontwikkelen en innoveren.’ – Frank Bijdendijk

We zijn als re-born zeer verheugd Frank Bijdendijk te mogen verwelkomen binnen onze Raad van Inspiratie. Als aanstormende (her)ontwikkelaar in de nieuwbouw, renovatie en transformatie kunnen wij zijn opgebouwde ervaringen en levenslessen op een mooie wijze maandelijks spiegelen aan onze dagelijkse praktijk. Hierin zal hij zich onder anderen bezighouden met het verder ontwikkelen van onze filosofie, het aanboren van nieuwe netwerken en vanuit zijn directie-ervaring een spiegel zijn voor de dagelijkse gang van zaken op projecten, HRM-beleid, financiën & marketing.

Tags: