CIRCULAIR VASTGOED | LESSEN UIT DE PRAKTIJK

Hoe kan de rijksoverheid ondersteunen in opdrachtgeverschap, ketenintegratie en financiering?

Momenteel werken wij aan een rapport voor het Ministerie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

In dit rapport lichten wij toe hoe de Rijksoverheid een versnelde transitie naar een circulaire economie kan faciliteren zodat de bouwsector innovatief zal veranderen. Hierbij vestigen wij onze focus op de kloof tussen theorie en praktijk. Het rapport zal beginnen met een theoretische analyse: vanuit de bestaande literatuur worden de consequenties en oplossingen van CE in kaart gebracht. Vervolgens wordt vanuit drie perspectieven, opdrachtgeverschap, ketenintegratie en financiers, onderzocht hoe de CE-principes kunnen bijdragen aan innovatie in de bouw. Tevens wordt de rol van de overheid vanuit deze perspectieven besproken. Daarna wordt op basis van vijf geselecteerde praktijkcases een aantal ervaringsfeiten in kaart gebracht als toevoeging op de theoretisch bevindingen. Tot slot wordt een stappenplan voorgesteld voor de overheidsrol met betrekking tot de transitie naar een CE in de bouw.


Tags: