Circulair contracteren in de bouwsector | Lisanne Castelein

Lisanne is onlangs afgestudeerd aan de TU Delft op het thema circulair contracteren in de bouwsector. Hierbij heeft ze onder andere gebruik gemaakt van de praktijkervaring vanuit RE-BORN. 

Op dit moment is circulariteit een van de meest voorkomende buzz-woorden in de bouwsector. Dat is ook niet gek, want de bouw is verantwoordelijk voor 40% van het grondstofverbruik op aarde. Dat het onverantwoord is om een groot deel van deze grondstoffen aan het einde van de gebouwlevensduur te vernietigen is inmiddels duidelijk. Zowel de overheid als een groot deel van de markt is ervan overtuigd dat de transitie van een lineaire naar een circulaire bouwsector de komende jaren gemaakt moet worden. De vraag is alleen: hoe? In mijn scriptie ‘Circulair contracteren in de bouwsector’ worden een aantal praktische stappen beschreven die nu al gemaakt kunnen worden en wordt duidelijk hoe contracten deze stappen kunnen ondersteunen.

Het hoofddoel voor circulair bouwen is het bewerkstelligen van oneindige circulering van bouwstoffen met behulp van circulaire businessmodellen. Door deze businessmodellen is de markt intrinsiek gemotiveerd om te hergebruiken, en gaat de motivatie voor hergebruik verder dan alleen idealen en intenties. Om dit te bereiken is het belangrijk om duurzame grondstoffen te gebruiken en consumptie van materiaal te minimaliseren, maar ook dat leveranciers hun verdienmodellen aanpassen en dat de markt anders wordt ingericht. Transacties -en dus contracten- worden meer service- in plaats van productgericht.

Dat brengt behoorlijk wat uitdagingen met zich mee. De markt is nog niet aangepast, er is weinig praktische kennis en de wet- en regelgeving is niet ingericht op circulariteit. Er zijn maar weinig bedrijven die op basis van hun goede inborst duurzaam handelen. Het moet minder kosten, makkelijker zijn, of duidelijk meer opleveren. Een omschakeling naar circulaire businessmodellen kan een financieel risico inhouden, en op dit moment zijn er nog weinig bedrijven die dat risico durven te nemen.

Toch zijn er ook nu al veel laagdrempelige mogelijkheden. Om dit inzichtelijk te maken is de trap naar circulariteit opgesteld. Via vier treden wordt de transitie naar circulariteit stap voor stap uitgelegd. De markt is nu bezig met het nemen van de eerste trede. Dit is het mogelijk maken van hergebruik door een flexibel en demontabel ontwerp, en door duurzame materialen toe te passen. Circulaire pilotprojecten zijn al een stap verder door het vastleggen van intenties tot hergebruik in contracten. De bovenste treden kunnen genomen worden als eerst betrokken partijen en daarna de complete markt integraal circulair handelen.

Benieuwd wat de concrete aanpassingen zijn die u nu al kunt maken? Download dan mijn scriptie via hier. Dan maken we samen de eerste stap.