Category: Nieuws

Demontagevermogen en behoeften – Zakariya Chebli

Zakariya is onlangs afgestudeerd aan de TU Delft op het thema demontage binnen CE. Niel Slob en Saman Mohammadi hebben hem begeleid vanuit de praktijk. Lees onderstaand zijn onderzoeksresultaten.

RE-BORN BV BEZOEKT DAG VAN HET ZORGVASTGOED

TRANSFORMATIE IN DE ZORG

Veel zorgvastgoed moet worden getransformeerd om aan te sluiten op de vraag van morgen. Dit vergt investeringen waarvoor financiering nodig is, terwijl het risicoprofiel van zorg-instellingen toeneemt. Om samen te komen tot toekomst bestendige oplossingen zijn op 28 juni jl. verschillende partijen op de dag van het Zorgvastgoed bij elkaar gekomen om hun krachten te bundelen. Natuurlijk heeft re-born bv ook mogen deelnemen aan deze dag. Nieuwsgierig naar de updates binnen de zorgvastgoed? Lees dan snel verder..

Wonen en zorg in de toekomst.

Actiz is een branchevereniging van zorgorganisaties. Guus Montfort, Hoogleraar Universiteit Twente, Voorzitter van Actiz heeft ons een kijkje laten nemen naar hoe de lang termijnvisie wonen/zorg er volgens hem uitziet. Volgens de heer Montfort staan ons veranderingen te wachten als het gaat om onze rol in de maatschappij. Consument wordt producent en de vrager wordt gebruiker.

Wat voor gevolgen hebben de (technologische) innovaties op zorg en vastgoed?
Darwin zei ooit:

“Het zijn niet de sterkste soorten die overleven, noch de meest intelligente, maar degenen die het best reageren op verandering.”

Volgens onze re-born visie kunnen wij met behulp van (technologische) innovaties een de balans tussen de mens en haar omgeving verbeteren. De mens blijft zich namelijk elke dag opnieuw ontwikkelen, dat geldt ook voor onze omgeving. Waarom zouden wij dan moeten leven in een inflexibel gebouw met een vooraf bepaalde permanente bestemming en invulling? Bij ons staat het leven en de leefomgeving van de gebruiker centraal. Waar anderen kijken naar gebouwen, kijken wij naar de gebruikers. ”Als er een grote groei is in het aantal jongeren in 2016, moeten wij nu zo ontwikkelen dat het vastgoed meegroeit met de wensen van de gebruikers.” Als gebouwen zo flexibel ingericht zijn dan zou het slopen van vastgoed minder noodzakelijk zijn als voorheen. Hierdoor gaan wij slimmer om met onze grondstoffen zodat het gebruik van de schaarse grondstoffen wordt beperkt.

Wij faciliteren het wonen, werken, zorgen, leren en recreëren niet alleen voor nu, maar ook voor de toekomst.

 

 

 

DE ARCHITECT | ‘BE THE CHANGE YOU WANT TO SEE IN THE WORLD’

Niel Slob en Saman Mohammadi zijn geïnterviewd door het tijdschrift ‘De Architect’ voor het item circulair bouwen.

NRP | ‘ZELFLERENDE GEBOUWEN’

EVOLUTIONAIR ALS FUNDAMENT VOOR CIRCULAIR.

De bouw is in ontwikkeling en de vastgoedsector moet wennen aan een nieuw paradigma. Duurzaam (her)gebruik van de bestaande gebouwde omgeving wordt maatgevend. Evolutionair en circulair renoveren wordt daarbij een steeds belangrijker gegeven. Ik spreek met Niel Slob en Saman Mohammadi, directie van re-born bv, ontwikkelaars en procesmanagers op het gebied van circulair vastgoed.

door Maurits van Putten van NRP het PLATFORM VOOR TRANSFORMATIE EN RENOVATIE

HET KWARTIER | THE YEAR AFTER

Eind 2014 heeft re-born bv de renovatie van Het Kwartier voltooid. Waar Het Kwartier 50 jaar geleden startte als partycentrum De Stolp en onderdak bood aan de vele verenigingen die Stolwijk telde, gaat Het Kwartier na de grondige renovatie nu verder als gemoderniseerd cultureel en maatschappelijk centrum.

Kostenbesparing door inzet inwoners Stolwijk

Vele handen maken licht werk en dit geldt zeker ook voor de renovatie van Het Kwartier, waardoor eveneens een flinke kostenbesparing bewerkstelligd kon worden. “Door de actieve participatie van de burgers van Stolwijk kon een kostenbesparing van ongeveer 50% gehaald worden,” aldus Brendan Bakker, architect en partner van re-born bv te Amsterdam. Op het moment dat het partycentrum te koop werd gezet, heeft een groep verontruste burgers Stichting Stolwijk Ontmoet opgericht voor het behoud van het gebouw voor verenigingen. Dankzij de subsidie van het Europese Landbouwfonds Leader in het kader van revitalisering van plattelandsgemeenten, subsidie van Het Oranje Fonds, € 30.000,- van de Stolwijkse bevolking en daarnaast nog een bancaire financiering, heeft de Stichting Stolwijk Ontmoet het pand in mei 2014 van de gemeente kunnen kopen en kreeg het nieuw leven ingeblazen. Brendan: “Door de enorme inzet van hulp door burgerparticipatie is deze renovatie zo’n succes geworden. Het is echt uitgevoerd door én voor de mensen. Hiernaast heeft Stolwijk Ontmoet ook veel hulp gehad van militairen. Zonder hun hulp had het gebouw nooit op zo’n snelle manier zijn transformatie kunnen ondergaan.”

Het-Kwartier-featured-825x550
 

Gebouwd voor en aangepast aan de gebruikers

Brendan: “Bij de renovatie hebben circulariteit en hergebruik een grote rol gespeeld. Door een hoge mate van flexibiliteit kan de ruimte voor diverse doeleinden worden gebruikt. De ruimtes zijn dus nooit vast, maar zijn aanpasbaar aan de wens van de gebruiker op dat moment.” Stolwijk is van oudsher een dorp met een rijk verenigingsleven. Hoewel de animo voor de oude verenigingen in de laatste jaren leek af te nemen, zijn de bestaande verenigingen nu enthousiastere gebruikers van het gebouw geworden. “Veel nieuwe activiteiten zijn gestart en het eigentijdse gebouw inspireert tot activiteiten, zoals muzieklessen voor de jeugd, een kindertoneelgroep, de start van Het Polderkoor, een knutselclub voor kinderen en nog veel meer,” aldus Anneke van Arkel, secretaris Stichting Stolwijk Ontmoet. “Voor volwassenen zijn er kleinkunst voorstellingen en ook voor kinderen zijn er speciale evenementen. Dit is allemaal mogelijk door de geluidarme vouwwanden en de geheel nieuwe indeling waarvoor het gerenoveerde gebouw heel flexibel kan worden ingedeeld.”

“Alle mensen voelen zich hier erg fijn, het is mooi om te zien hoe een verbouwing van een begrip in het dorp zoveel toegevoegde waarde kan leveren. Wij zijn er enorm blij mee!”

Trots

“Als alle vouwwanden zijn weggeschoven, is Het Kwartier op z’n mooist!” aldus Anneke. “Haast vanuit alle hoeken is het gehele gebouw te overzien. De oude toneelzaal heeft een facelift gekregen. Veel mensen die 50 jaar geleden hun bruiloftsfeest in deze zaal hielden, komen nu in een eigentijdse en toch vertrouwde zaal hun jubileum vieren. Door de hulp van heel veel vrijwilligers is het verouderde gebouw nu een stralend dorpscentrum dat weer jaren mee kan.” Veel bezoekers van het gebouw zijn verrast door het moderne uiterlijk en de vele mogelijkheden van het gebouw. “Tijdens de verbouwing moesten een aantal zaken – gezien de financiën – worden bijgesteld. Toch doet het uiteindelijke resultaat geen afbraak aan de wens een modern, praktisch en gastvrij gebouw te realiseren. Daarin hebben de architecten van re-born bv voor de volle honderd procent meegedacht. Het resultaat mag meer dan gezien worden!”

Het-Kwartier4-1024x497
 

Sfeervol en eenvoudig aan te passen aan het gebruik

“Het nieuwe gebouw is prachtig, het geeft zoveel sfeer met alle kleuren en de verlichting,” aldus de barmedewerkster van Het Kwartier. “Het is bijna niet meer voor te stellen hoe het voorheen was.” De vele mogelijkheden die de ruimtes nu bieden, vindt ze ook fantastisch: “De ruimtes zijn erg gebruiksvriendelijk. Doordat we de ruimtes open en dicht kunnen doen, kunnen we voor iedereen een passende zaal creëren. Hoe groot of klein de groep ook is of wat de bestemming ook is, we kunnen er altijd een ruimte op aanpassen.” De favoriete ruimte bij de gebruikers is de zaal bij de bar: “Deze wordt het meeste gebruikt. Mensen drinken na hun activiteit graag een kopje koffie en de openheid van het glas geeft een goede sfeer weer.” De verbouwing heeft veel toegevoegde waarde voor het dorp, geeft ze aan. “Mensen van alle soorten klassen maken gebruik van Het Kwartier. Van feesten tot cursussen, alles is mogelijk.”

Het-Kwartier5

 

 


 

WONING TE LIEROP

re-born bv is gevraagd voor het ontwerpen en realiseren van een nieuwbouwhuis in de omgeving Eindhoven. De optie ligt op dit moment op een kavel in Lierop. Het huis zal op circulaire wijze worden ontworpen en gebouwd. Hierbij wordt in alle facetten rekening gehouden met circulaire economie. De indeling zelf zal vanuit binnenuit worden opgebouwd met de keuken als hart van het huis en de andere functies worden op een logische wijze van daaruit geschakeld.


 

CIRCULAIR VASTGOED | LESSEN UIT DE PRAKTIJK

Hoe kan de rijksoverheid ondersteunen in opdrachtgeverschap, ketenintegratie en financiering?

Momenteel werken wij aan een rapport voor het Ministerie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

In dit rapport lichten wij toe hoe de Rijksoverheid een versnelde transitie naar een circulaire economie kan faciliteren zodat de bouwsector innovatief zal veranderen. Hierbij vestigen wij onze focus op de kloof tussen theorie en praktijk. Het rapport zal beginnen met een theoretische analyse: vanuit de bestaande literatuur worden de consequenties en oplossingen van CE in kaart gebracht. Vervolgens wordt vanuit drie perspectieven, opdrachtgeverschap, ketenintegratie en financiers, onderzocht hoe de CE-principes kunnen bijdragen aan innovatie in de bouw. Tevens wordt de rol van de overheid vanuit deze perspectieven besproken. Daarna wordt op basis van vijf geselecteerde praktijkcases een aantal ervaringsfeiten in kaart gebracht als toevoeging op de theoretisch bevindingen. Tot slot wordt een stappenplan voorgesteld voor de overheidsrol met betrekking tot de transitie naar een CE in de bouw.


RE-BORN BV BEZOEKT EROMES MARKO

Gisteren heeft re-born bv een bezoek gebracht aan meubelfabrikant Eromes Marko in Wijchen. Bij binnenkomst worden we blij verrast door een ontvangsttafel met daarop een enorme ouderwetse bel. In de grote ruimte is ook direct hun geschiedenis zichtbaar; een rij met schooltafels illustreert de ontwikkeling die de door hun vervaardigde tafels in de loop der jaren hebben ondergaan. Startend met een tafel uit 1910 en op het eind de meest recente tafel die onlangs is geproduceerd. Door de open ruimte is ook direct de tweede verdieping zichtbaar waar hun producten tentoongesteld worden. Het familiebedrijf, dat in 2009 haar 100-jarig jubileum vierde, produceert haar producten uitsluitend in Nederland. De ‘made in Holland’ producten worden vervaardigd in Wijchen, Hoogeveen en Emmen en zijn grotendeels bestemd voor onderwijs gerelateerde instellingen.

Terwijl we een rondleiding krijgen door de loods, vertelt Andre Veldhuizen enthousiast waar ze allemaal mee bezig zijn. “Het onderwijs is veranderd,” vertelt hij. “Het onderwijs is tegenwoordig meer gericht op de ontwikkeling van de kinderen en niet meer zozeer op de prestaties, zoals wij dat vroeger gewend waren in onze schooltijd. De scholen hebben een meer vrije opstelling met veel verschillende manieren van werken, leren en ontwikkelen. Zo werken ze bijvoorbeeld in studio’s en units of aan picknicktafels.” Al pratende lopen ze door naar de fabriek, die direct grenst aan de loods en via een tussendeur te bereiken is. Andre legt uit hoe de meubels worden gemaakt, gespoten, gebogen en gepoedercoat. “Alle materialen komen uit Nederland en alles wordt hier ook gemaakt. Slechts enkele kuipjes voor stoelen komen uit Duitsland.”

Eromes Marko blijft zich door ontwikkelen op het gebied van circulaire economie.


RE-BORN BV PRESENTEERT OP HET VASTGOEDSYMPOSIUM 2015

Wat kan circulaire economie voor de ruimtelijke toekomst van Nederland betekenen? En hoe creëren we flexibiliteit in onze gebouwen, zodat ze te allen tijde aanpasbaar zijn, mocht dit in de toekomst nodig zijn? re-born heeft vandaag een frisse en vernieuwende blik gepresenteerd op Het Vastgoedsymposium 2015.

Hoe benaderen jullie het (toekomstige) vastgoed in Nederland?

DE RE-BORN STEMPEL | DGBC FUTURE LEADERS PROGRAM

We kennen leiderschap niet anders dan een proces van aansturen, produceren, snel resultaat en weer door. Maar past dit wel in onze nieuwe economie? Toegegeven, het leek tot nu toe altijd te functioneren, maar blijkt dit geen schijn? Tijdens de eerste dag van het DGBC Future Leaders Program deelden wij onze re-born aanpak: Het is tijd voor bedrijven om hun eigen stempel op leiderschap te drukken!
Onze aanpak begint altijd met iets wat wij willenschap noemen. Dit gaat om het besef dat er iets moet veranderen en de wil om dit ook daadwerkelijk te doen. Als we dit vertalen naar vastgoed zien we in de huidige situatie dat we 80% van onze inspanning stoppen in 1% nieuw vastgoed dat we per jaar toevoegen. De overige 99% van ons vastgoed kan niet reageren op de veranderende vraag. De toekomst bestaat uit het accommoderen van de toekomstige huisvestingsbehoefte in de bestaande voorraad. We moeten niet alleen het NU willen aanpakken, maar de wil creëren om voor nu en de TOEKOMST te ontwikkelen.
Om een verandering voor elkaar te krijgen heb je mensen nodig. Mensen die hun schouders eronder durven te zetten om gezamenlijke belangen te creëren en samen een proces in te stappen. We beseffen dat de meeste mensen door de traditionele manier van denken het moeilijk vinden een omslag te maken. Zoals wij dat bij re-born zeggen: ‘Het gaat niet meer om de tent, maar om de vent!’. Daarom nemen wij alle betrokkenen bij een project, van de opdrachtgever tot aan de gebruikers, van de architect tot aan het bouwbedrijf en van de installatieadviseur tot aan de omgeving, mee door het proces. Wij coachen, leiden en trainen alle betrokkenen, zodat zij meegaan in dewillenschap. Dit om betrokkenheid te creëren en hen te helpen durf te vinden om een andere weg in te slaan. Daarnaast zal het in de gebouwde omgeving niet meer om het neerzetten van een gebouw gaan, maar om diegene die er gebruik van zullen gaan maken. In deze andere aanpak laten wij het traditionele proces voor wat het is en passen wij de stapsgewijze transitie van stenen naar mensen toe.
Bij re-born drukken wij altijd onze eigen stempel op onze projecten. We hangen aan elk proces een wetenschappelijke benadering, om te laten zien dat het niet alleen een mooi verhaal is wat wij vertellen maar dat het ook daadwerkelijk resultaat geeft. De combinatie vanwillenschap en wetenschap resulteert in het ontwikkelen van een gebouwde omgeving die altijd mee zal kunnen veranderen aan de toekomstige vraag. Wij werken volgens de principes van de circulaire economie. De circulaire economie vraagt om een andere aanpak. We kijken naar andere verdienmodellen, pakken een proces aan vanuit de functionele kant en gebruiken andere manieren van uitvragen naar de markt. Op deze manier verandert het traditionele ontwikkelingsproces naar een proces waarin de eisen hoog zijn, waarin er gebruik gemaakt wordt van nieuwe technieken, zoals 3D BIM gekoppeld aan een grondstoffenpaspoort en waarin alle partijen zich betrokken voelen.
Wij als organisatie blijven na oplevering van een project altijd betrokken. Zo kunnen we blijven voorzien in de wensen en behoeften van de gebruikers en een organisatie helpen niet stil te staan, maar zich te blijven ontwikkelen. ‘ Be the change you want to see in the world’.