"Evolutionair als fundament voor circulair"

re-born is een verfrissend en dynamisch bedrijf. Om onze visie op vastgoed in praktijk te brengen gebruiken wij de nieuwste innovaties en technieken. re-born bv streeft naar een verandering in de gebouwde omgeving. Het doel is een herboren, duurzame en leefbare omgeving waarin de gebruiker centraal staat. Om dit doel te bereiken initieert, ontwikkelt en exploiteert re-born bv gebouwen en gebieden volgens evolutionaire (aanpasbare) en circulaire (duuarzame) principes. Niet alleen voor nu, maar voor nu én de toekomst. Dit enerzijds voor opdrachtgevers binnen onderwijs, zorg, cultuur, wonen en werken en anderzijds binnen eigen ontwikkelingen in samenwerking met (privé)beleggers.

VISIE

WHY: VOOR & AAN LEVEN

Vraagt u zichzelf weleens af: voelen uw leerlingen of uw werknemers zich wel goed in uw gebouw? Is dit een plek waar zij graag willen komen? Dragen de gebouwen bij aan hun presteren? Passen ze over 5, 10, 15 of 20 jaar nog steeds optimaal bij uw gebruikers? Vragen waarover we in veel gevallen nog niet eens hebben nagedacht, laat staan dat we ze kunnen meten en continu kunnen blijven optimaliseren.
Waar anderen kijken naar gebouwen, kijken wij naar gebruikers. Bij ons staat het leven en de leefomgeving van de gebruiker centraal. Maar wat is leven? Darwin zei ooit:
“Het zijn niet de sterkste soorten die overleven, noch de meest intelligente, maar degenen die het best reageren op verandering.”
Het primaire proces van de gebruiker is dus aan verandering onderhevig. Wij faciliteren het wonen, werken, zorgen, leren en recreëren niet alleen voor nu, maar ook voor de toekomst. 

HOW: EVOLUTIONAIR & CIRCULAIR

Om veranderingen te faciliteren realiseren wij gebouwen die evolutionair zijn; gebouwen die kunnen reageren op veranderende behoeften. Daarnaast zijn onze gebouwen circulair; gebouwen kunnen worden hergebruikt, gedemonteerd en gerecycled. De prestaties die onze gebouwen leveren staan centraal, niet de tijdelijke producten. Ze kunnen doorgroeien met de technieken van de toekomst. Aan u stellen wij dan ook de vraag: Kan uw gebouw mee veranderen met uw veranderende behoeften? En gemakkelijk mee groeien met de technieken van de toekomst?
Om deze stap met elkaar te kunnen zetten, ligt de basis volgens ons niet bij de techniek, de wetenschap, maar bij de wil, het vertrouwen en de commitment om dit met elkaar te doen: de willenschap. Wij zijn samen met u een team, die het hoogste resultaat nastreeft vanuit gezamenlijk belang.
“In tijden van verandering staat niet de wetenschap centraal, maar de ‘willenschap’”

WHAT: GEBOUWEN & GEBIEDEN

Vanuit deze visie focussen wij ons op het initiëren, ontwikkelen en exploiteren van gebouwen en gebieden. Hierbij richten wij ons enerzijds op het nieuw leven inblazen, het laten herboren worden van bestaande gebouwen. Anderzijds coachen, leiden en trainen wij organisaties om tot de juiste huisvestingsvraagstukken te komen. Beide activiteiten doen wij voor opdrachtgevers binnen onderwijs, zorg, cultuur, werken en wonen.  
Onze projecten verbinden wij met innovatieve kenniscreatie door onze verbinding met de TU Delft en Stichting Building the Circular Economy, waar wetenschappers, promovendi en studenten onderzoek doen naar evolutionaire, circulaire en ‘zelflerende’ leefomgevingen. Dit alles met als doel een verandering te realiseren, een verandering naar een herboren, leefbare en duurzame gebouwde omgeving.
“Be the change you want to see in the world”