Circulaire demontage bij Driestar College Gouda gestart!

Afgelopen week is bij het Driestar College begonnen met de demontagewerkzaamheden. Hiermee is de ‘fysieke’ start gemaakt van de totale circulaire (her)ontwikkeling van de campus.

Om kwalitatief hoogwaardig en duurzaam onderwijs in de toekomst te kunnen garanderen bij het Driestar College te Gouda zijn er grote kwaliteitsverbeteringen noodzakelijk. Komend half jaar zal er op locatie Ronsseplein binnen de Driestar campus zowel nieuwbouw als renovatiewerkzaamheden plaatsvinden. De locatie Epsilon zal worden afgestoten en deze functies zullen op het Ronsseplein worden samengebracht.

Allereerst word er in het voorjaar onder een al bestaande op kolommen staande gymzaal een op zichzelf staande afdeling gecreëerd voor de traject- en reboundleerlingen (kavel II). In ongeveer dezelfde periode word ook een dubbele gymzaal gerealiseerd op de locatie van de voormalige conciërgewoning en mediatheek (kavel I). Vervolgens zal er tijdens de zomervakantie grootschalige nieuwbouw en renovatiewerkzaamheden plaats vinden bij het Gamma Gebouw (kavel III). De afdelingen vmbo zorg & welzijn, leerwegondersteunend onderwijs en praktijkonderwijs zullen zich hier gaan huisvesten als gevolg van het afstoten van gebouw Epsilon. Als laatste zal door het toenemend aantal leerlingen op het Ronsseplein de buitenruimte functioneel worden verbeterd. Voor het terrein is een totaal nieuw ontwerp gemaakt waarin de pleinen autoluw worden gemaakt en er meer groen en zitmogelijkheden worden gerealiseerd (kavel IV).

Bij al deze ontwikkelingen staan onze evolutionaire (aanpasbare) en circulaire (hergebruik) principes centraal. Onder andere de te verlaten en te demonteren gebouwen word gebruikt als grondstoffenbank. Materialen uit deze gebouwen zullen worden gebruikt voor nieuwe producten en terug worden gebracht in de (her)ontwikkeling van de campus. Gedurende komend half jaar zullen hier verschillende updates van volgen.