Month: May 2016

NRP | ‘ZELFLERENDE GEBOUWEN’

EVOLUTIONAIR ALS FUNDAMENT VOOR CIRCULAIR.

De bouw is in ontwikkeling en de vastgoedsector moet wennen aan een nieuw paradigma. Duurzaam (her)gebruik van de bestaande gebouwde omgeving wordt maatgevend. Evolutionair en circulair renoveren wordt daarbij een steeds belangrijker gegeven. Ik spreek met Niel Slob en Saman Mohammadi, directie van re-born bv, ontwikkelaars en procesmanagers op het gebied van circulair vastgoed.

door Maurits van Putten van NRP het PLATFORM VOOR TRANSFORMATIE EN RENOVATIE