Month: February 2016

CIRCULAIR VASTGOED | LESSEN UIT DE PRAKTIJK

Hoe kan de rijksoverheid ondersteunen in opdrachtgeverschap, ketenintegratie en financiering?

Momenteel werken wij aan een rapport voor het Ministerie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

In dit rapport lichten wij toe hoe de Rijksoverheid een versnelde transitie naar een circulaire economie kan faciliteren zodat de bouwsector innovatief zal veranderen. Hierbij vestigen wij onze focus op de kloof tussen theorie en praktijk. Het rapport zal beginnen met een theoretische analyse: vanuit de bestaande literatuur worden de consequenties en oplossingen van CE in kaart gebracht. Vervolgens wordt vanuit drie perspectieven, opdrachtgeverschap, ketenintegratie en financiers, onderzocht hoe de CE-principes kunnen bijdragen aan innovatie in de bouw. Tevens wordt de rol van de overheid vanuit deze perspectieven besproken. Daarna wordt op basis van vijf geselecteerde praktijkcases een aantal ervaringsfeiten in kaart gebracht als toevoeging op de theoretisch bevindingen. Tot slot wordt een stappenplan voorgesteld voor de overheidsrol met betrekking tot de transitie naar een CE in de bouw.


RE-BORN BV BEZOEKT EROMES MARKO

Gisteren heeft re-born bv een bezoek gebracht aan meubelfabrikant Eromes Marko in Wijchen. Bij binnenkomst worden we blij verrast door een ontvangsttafel met daarop een enorme ouderwetse bel. In de grote ruimte is ook direct hun geschiedenis zichtbaar; een rij met schooltafels illustreert de ontwikkeling die de door hun vervaardigde tafels in de loop der jaren hebben ondergaan. Startend met een tafel uit 1910 en op het eind de meest recente tafel die onlangs is geproduceerd. Door de open ruimte is ook direct de tweede verdieping zichtbaar waar hun producten tentoongesteld worden. Het familiebedrijf, dat in 2009 haar 100-jarig jubileum vierde, produceert haar producten uitsluitend in Nederland. De ‘made in Holland’ producten worden vervaardigd in Wijchen, Hoogeveen en Emmen en zijn grotendeels bestemd voor onderwijs gerelateerde instellingen.

Terwijl we een rondleiding krijgen door de loods, vertelt Andre Veldhuizen enthousiast waar ze allemaal mee bezig zijn. “Het onderwijs is veranderd,” vertelt hij. “Het onderwijs is tegenwoordig meer gericht op de ontwikkeling van de kinderen en niet meer zozeer op de prestaties, zoals wij dat vroeger gewend waren in onze schooltijd. De scholen hebben een meer vrije opstelling met veel verschillende manieren van werken, leren en ontwikkelen. Zo werken ze bijvoorbeeld in studio’s en units of aan picknicktafels.” Al pratende lopen ze door naar de fabriek, die direct grenst aan de loods en via een tussendeur te bereiken is. Andre legt uit hoe de meubels worden gemaakt, gespoten, gebogen en gepoedercoat. “Alle materialen komen uit Nederland en alles wordt hier ook gemaakt. Slechts enkele kuipjes voor stoelen komen uit Duitsland.”

Eromes Marko blijft zich door ontwikkelen op het gebied van circulaire economie.